Listy do Ciebie

Drogie dziecko, Jestem twoim Ojcem. To Ja ciebie stworzyłem – z miłości. Jesteś unikalny, nie ma drugiego takiego jak ty. Jesteś wyjątkowy i kocham cię wyjątkową miłością …

Umiłowany Przyjacielu, Mój Ojciec napisał do ciebie list, w którym otworzył swoje serce, nazwał cię swoim umiłowanym dzieckiem i ukazał ci swoją wielką miłość …

Błogosławione Dziecko, Włączyłem cię do Mojej rodziny i dałem ci wspaniały rodowód! Patrz: jesteś błogosławiony! Twoim ojcem jest sam Bóg, twoim starszym bratem jest Jezus …

Na skróty

Zakochaj się w Jezusie

Jezus objawił nam się w Słowie i dzięki Jego Słowu coraz bardziej się do Niego upodabniamy, bo Jego żywe Słowo zmienia nas każdego dnia. Tego życzymy i tobie, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie materiały informacyjne pomocne w czytaniu biblii w twoim własnym domu.

Uwielbienie

Modlitwa uwielbienia bierze się z zachwytu serca i zachwytu umysłu nad dobrocią Bożą i Jego wspaniałymi dziełami. Modlitwa uwielbienia rodzi się w sercu i z serca wypływa. Zajrzyj do naszych zasobów na temat uwielbienia.

Miejsce uzdrawiania

Nie musisz spełniać żadnych warunków, wystarczy że poprosisz, a Jezus Cię uzdrowi. W każdą ostatnią sobotę miesiąca prowadzimy modlitwę uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich.

Archiwum i zasoby

Proponujemy Ci trochę podstawowych nauczań i sporo materiałów związanych z modlitwą (wstawienniczą, uwielbienia i uzdrowienia) oraz prowadzeniem kościoła domowego (kręgu biblijnego). Możesz z naszych zasobów korzystać do woli ...

Blog biblijny

Znajdziesz tu nauczania, proroctwa i objawienia, jakie otrzymujemy podczas modlitewnego rozważania Słowa Bożego. "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, (...) zdolne osądzić pragnienia i myśli serca". (Hbr 4,12)

Kontakt

Nie wahaj się, napisz maila, zadzwoń lub przyjdź na naszą sobotnią modlitwę. Kliknij, żeby zobaczyć gdzie się spotykamy.

Chrystus w centrum

"Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Jedność w Duchu

"I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno."

Zachwyt Bogiem

"A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata"

Trochę o nas

Idźcie - jesteście posłani

Fundacja jest naszą odpowiedzią na wezwanie Jezusa, skierowane po Jego zmartwychwstaniu do uczniów: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.”

Jedność

Fundacja jest wyrazem duchowej jedności nas, jej założycieli, którzy narodzili się na nowo z Ducha św. i uwierzyli Jezusowi, zapewniającemu: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”

Podążanie za Duchem Świętym

Fundacja jest odpowiedzią na wizje i proroctwa sióstr i braci w Chrystusie, którzy nas posłali do dzieła Nowej Ewangelizacji. Jest odpowiedzią na wizje, sny i proroctwa, jakie otrzymaliśmy od Ducha Świętego w okresie od kwietnia do sierpnia 2012 roku, które skłoniły nas do porzucenia ziemi dolnośląskiej i przeniesienia się na ziemię zachodniopomorską, by „rozwiązać więzy niewoli”.

Zachwyt Bogiem

Fundacja zrodziła się z naszego zachwytu Bogiem i z pasji do Jezusa. Dzień po dniu doświadczamy tego, że nie istnieje podział na czas sacrum i profanum, nie istnieje podział na rzeczy świeckie i religijne. My – oblubienica Jezusa – jesteśmy cały czas Jego Kościołem: gdy śpimy, gdy czuwamy, gdy wychowujemy dzieci, gdy pracujemy, gdy się modlimy, gdy się bawimy i gdy odpoczywamy, gdy się smucimy i gdy się radujemy.

Radość

Zatem radujmy się, bo nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga.

„Radujmy się więc wszyscy i weselmy, klaszczmy w dłonie, krzyczmy, śmiejmy się, bo jesteśmy już wreszcie wszyscy razem. Alleluja! Ucztę czas zacząć. Pan młody czeka, a wraz z nim orszak weselny. Wprowadźcie oblubienicę, śpiewajmy radośnie, śpiewajmy i grajmy. Ucztę czas zacząć. Zaczynajmy – oto czas radości!
Oblubienica Twa taka piękna, czysta wspaniała, cała doskonała. Suknia jej jakby z chmur białych utkana, srebrnymi nićmi księżyca haftowana, gwiazdami wysadzana a welon ze słońca na jej głowie.”

Tą właśnie radością chcemy dzielić się z innymi.

Jak żyć Słowem Bożym na codzień

Zbliż się do Słowa

Zachwycenie Bogiem rośnie każdego dnia, gdy sięgamy po Biblię, aby z niej czerpać, poznawać z niej Boga i Jego plany.

Zacznij poznawać

Słowo jest jak list – wypada go otworzyć i przeczytać. Kiedy my czytamy Biblię, wtedy Bóg czyta nasze życie.

Słuchaj uważnie Słowa

Pismo św. składa się z rozmaitych zbawczych wydarzeń; gdy jest czytane w obecności Ducha Świętego, składa również nas w całość.

Przyjmuj życie ze Słowa

Jezus jest Słowem Bożym, które stało się ciałem, posłanym na ziemię, aby spełnić swoją misję, odkupić nas a potem wrócić do Ojca.

Studiuj wytrwale Słowo

Nie zwracaj uwagi na kolejność. Ale zawsze czytaj Słowo jak małe dziecko, jakbyś je miał pierwszy raz przed swoimi oczami.

Załóż dom modlitwy

Przyjmij błogosławieństwo płynące z czytania Biblii wraz z innymi (w małej grupie, kręgu biblijnym, domowym kościele)

Skontaktuj się z nami

Wyszyńskiego 6, II piętro
73-110 Stargard

608 630 231
603 634 525

info@wiaraimoc.org

NIP: 8542404175
REGON: 321403749
KRS: 0000470087

Przelewy krajowe:
53 1140 2004 0000 3802 7480 6807
International transfers (IBAN):
PL53 1140 2004 0000 3802 7480 6807
SWIFT / BIC: BREXPLPWMBK